Garsonjera tip 1

Osnova

3D prikaz

Orijentacija

Prostorija m2
01 Dn. boravak sa kuhinjom 19.04
02 Kupatilo 4.25
03 Terasa 5.06
Ukupno 28.35

Galerija